Szpital im. dr. H. Jordana (ZOL)

O placówce

Zakład Opiekuńczo-Leczniczy jest zakładem stacjonarnym, w którym prowadzi się opiekę całodobową, obejmującą świadczenia o charakterze pielęgnacyjnym, opiekuńczym i rehabilitacyjnym z uwzględnieniem kontynuacji leczenia farmakologicznego i dietetycznego dla pacjentów nie wymagających leczenia szpitalnego. Ma charakter pielęgnacyjny, opiekuńczy i rehabilitacyjny. 


Przed przyjęciem do ZOL pobierz i wypełnij formularz dotyczący wykazu leków przyjmowanych przez pacjenta na stałe.

Pliki do pobrania:

Kierownik

dr n. med. Monika  Rynkowska - Kidawa
dr n. med. Monika Rynkowska - Kidawa

p.o. Pielęgniarki Oddziałowej

mgr Grażyna  Trzonek
mgr Grażyna Trzonek
Poradnia Rejestracja
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 42 655 01 70
Geriatryczna 42 655 66 60 w. 437