Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi otrzymało z Ministerstwa Zdrowia dotację z państwowych funduszy celowych na realizację zadania pn. „Rozwój innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w Miejskim Centrum Medycznym im. dr. Karola Jonschera w Łodzi poprzez doposażenie w urządzenia robotyczne do rehabilitacji”. Umowa została zawarta w dniu 31.10.2023 r.
 
Zadanie dofinansowane ze środków subfunduszu terapeutyczno–innowacyjnego z Funduszu Medycznego.
 
Wartość dofinansowania: 496.353,00 zł
 
Całkowita wartość zadania: 502.213,00 zł
 
Realizacja zadania polega na wsparciu rozwoju innowacyjnych rozwiązań służących do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w zakresie doposażenia podmiotów leczniczych w urządzenia robotyczne do rehabilitacji poprzez zakup stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych, stacjonarnych robotów rehabilitacyjnych kończyn górnych i mobilnych robotów rehabilitacyjnych kończyn dolnych.
Udostępnij: