Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Oddział Rehabilitacji Neurologicznej

Kadra

prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller
lek. Anna Grygielska
lek. Anna Grygielska
mgr Anna Słoń
mgr Anna Słoń
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Od ponad 40 lat, jako pierwsi w regionie łódzkim, specjalizujemy się w zakresie neurorehabilitacji, ustawicznie wdrażając nowoczesne osiągnięcia naukowo-techniczne do leczenia chorych. Główną domeną naszego działania jest zapewnienie wczesnej, kompleksowej, ciągłej, bezpiecznej i skutecznej rehabilitacji pacjentów z ciężkimi dysfunkcjami narządu ruchu w następstwie chorób układu nerwowego, w szczególności: udarów mózgu, stwardnienia rozsianego, polineuropatii i innych.

Pacjenci przyjmowani są do Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej z całego regionu łódzkiego na zasadzie ścisłej współpracy z oddziałami udarowymi, neurochirurgicznymi, internistycznymi naszego i innych szpitali.

Dużą skuteczność leczenia gwarantuje wysoko wyspecjalizowania kadra lekarzy, magistrów fizjoterapii, psychologów, logopedów, terapeutów zajęciowych i pielęgniarek.

W skład Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej wchodzą również:

 • Pracownia Logopedyczna –zajmuje się diagnostyką i terapią logopedyczną. Opieka logopedyczna chorych z zaburzeniami mowy realizuje działania diagnostyczne, korekcyjne oraz instruktażowe dla rodzin/opiekunów zmierzające do rozpoznawania, ograniczenia i likwidowania zaburzeń mowy.
 • Pracownia Psychologiczna – w ramach której wykonywana jest diagnostyka neuropsychologiczna i psychoterapia.
 • Pracownia Terapii Zajęciowej – świadczy usługi w zakresie rozwijania umiejętności wykonywania czynności życia codziennego, w tym zaradności osobistej, dzięki stosowaniu różnych technik.
 • Pracownia Audio-Wizualna- wyposażona min. W program komputerowy Neuroforma angażujący jednocześnie funkcje ruchowe i poznawcze, będąc skuteczną terapią kształtującą koordynację wzrokowo-przestrzenną, procesy spostrzegania, podejmowania decyzji, uwagę i pamięć.
 • Oddział Rehabilitacji Neurologicznej uczestniczy w Ogólnopolskim Programie Profilaktyki i Leczenia Udarów Mózgu ”POLKARD”.

Zespół specjalistów prowadzi kompleksową rehabilitację funkcjonalną w atrakcyjnej motywującej formie, wykorzystując nowoczesne metody stymulujące i przyśpieszające procesy kompensacyjno-naprawcze w centralnym układzie nerwowym. Ułatwiające odzyskanie przez chorego utraconych funkcji: np. metodę Bobath, metodę PNF i inne. Stosujemy również leczenie dysfunkcji narządu ruchu z zastosowaniem metod medycyny manualnej.

Z zakresu fizykoterapii stosujemy:

 • laseroterapię, krioterapię, magnetoterapię,
 • prądy małej i wielkiej częstotliwości, galwanizację,
 • jonoforezy, prądy diadymiczne, prądy interferencyjne, ultradźwięki,
 • masaż ręczny – klasyczny, punktowy, segmentarny, masaż wibracyjny, masaż pneumatyczny.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • prof. nadzw. dr hab. n. med. Elżbieta Miller Ordynator
 • lek. Anna Grygielska Z-ca Ordynatora
 • lek. Agata Kunikowska-Błoch
 • lek. Marta Niwald
 • lek. Ewa Prączko-Pawlak

Personel medyczny

 • mgr Anna Słoń Pielęgniarka Oddziałowa