Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Oddział Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Kadra

dr n. med. Piotr Jander
dr n. med. Piotr Jander
dr.n.med. Jarosław Woźniak
dr.n.med. Jarosław Woźniak
 Aldona Pacześna
Aldona Pacześna
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu łącząc naukę lekaryz rezydentów z doświadczeniem zespołu specjalistów.

Oddział z dużym doświadczeniem w operacjach endoprotezoplastyki stawu biodrowego oraz kolanowego w przebiegu chorób zwyrodnieniowych jak i stanach pourazowych. Dzięki wysoko wyspecjalizowanej opiece i wszechstronnemu zespołowi pacjenci mają zapewnioną opieką rehabilitacyjną już w pierwszej dobie po zabiegu.

Dysponujemy nowoczesnymi metodami operacyjnymi, wysokiej jakości sprzętem oraz aparaturą medyczną, która daje możliwości wykonywania specjalistycznych badań obrazowych na miejscu, również w trakcie zabiegu operacyjnego.

Wykonywane są również:

 • zabiegi artoskopowe w obrąbie struktur stawu kolanowego- rekonstrukcje więzadła krzyżowego przedniego,
 • operacje oszczędzające łąkotki – szycie metodami Inside-Out, Outside-In oraz All-Inside,
 • leczenie ubytków chrząstki stawowej oraz z użyciem biodegradowalnego podłoża wspomagającego służącego do przetrzymywania mezenchymalnych komórek macierzystych – Hyalofast.

Oddział wykonuje również zabiegi zespolenia złamań kości długich – trzonów, nasad, przynasad. Metody te umożliwiają leczenie bez stosowania opatrunku gipsowego, co pozwala na szybsze podjęcie rehabilitacji I przyspiesza powrót do sprawności po urazie. Przeprowadzamy również leczenie operacyjne w zespole cieśni nadgarstka I innych neuropatiach.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n. med. Piotr Jander Kierownik
 • dr.n.med. Jarosław Woźniak Z-ca kierownika
 • lek. Damian Durka
 • lek. Adam Górkiewicz
 • dr n.med. Sławomir Wierzbicki
 • lek. Kamil Irzykowski
 • lek. Maciej Kluba
 • lek. Rafał Kowalczyk
 • lek. Kamil Lachowicz
 • lek. Andrzej Rak
 • lek. Jan Skorupski
 • lek. Michał Walenciak
 • lek. Stanisław Woźniak
 • lek. Oskar Mikołajczyk
 • lek. Krystian Urzędowski
 • lek. Adam Małkiewicz

Personel medyczny

 • Aldona Pacześna p.o. Pielęgniarki Oddziałowej, specjalista pielęgniarstwa chirurgicznego

Aktualności z oddziału