Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych oraz dostęp do opieki duszpasterskiej:

W Szpitalu dr. K. Jonschera - posługi (przyłóżkowe) prowadzone są codziennie w godzinach 6:30 – 8:00, msze odprawiane są w niedziele i święta o godzinie 7:30 w Kaplicy szpitala (I piętro, budynek„A”);
W Szpitalu dr. H. Jordana – msze święte odprawiane są w każdą sobotę o godzinie 14:00.


Poniżej przedstawiamy możliwości kontaktu z przedstawicielami kościołów: 

POSŁUGA DUCHOWNA

 

Kościół rzymskokatolicki – tel.: 601 227 703

Proboszcz: ks. Piotr Turek

Adres: Parafia Św. Anny al. Marsz. Śmigłego-Rydza 24/26, Łódź

Kościół greckokatolicki – tel.: 511 006 701

Ks. Vasyl Berkyta

Adres: Parafia Greckokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego ul. Sienkiewicza 60, Łódź

Kościół starokatolicki – tel.: 42 657 19 90

Proboszcz Włodzimierz Jaworski

Adres: Starokatolicki Kościół Mariawitów pw. św. Franciszka z Asyżu

ul. Franciszkańska 28, Łódź

Prawosławie –  tel.: 42 633 41 69

Proboszcz: ks. mitart Eugeniusz Fiedorczuk

Adres: Parafia Pw. Św. Aleksandra Newskiego w Łodzi ul. Narutowicza 46/1, Łódź

Kościół ewangelicko-augsburski – tel.: 42 684 66 72

ks. Michał Makula

Adres: Kościół Ewangelicko – Augsburski Św. Mateusza ul. Piotrkowska 283, Łódź

Kościół Adwentystów Dnia Siódmego – tel.: 602 872 896

Pastor Mirosław Karauda

Adres: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Płocka 28, Łódź

Kościół Chrześcijan Baptystów – tel.: 42 637 72 40

I Pastor Leszek Wakuła

Adres: Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi ul. Nawrot 27, Łódź

Kościół Zielonoświątkowy – tel.: 42 678 04 73

Pastor Piotr Karaś

Adres: Kościół Zielonoświątkowy ul. Jaracza 95/97, Łódź

Judaizm – tel.: 42 633 51 56

p.o. przewodniczącego rb. Dawid Szychowski

Adres: Gmina Wyznaniowa Żydowska, ul. Pomorska 18, Łódź

Islam – tel.: 618 641 048

Adres: Liga Muzułmańska w RP

Udostępnij: