Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi zapewnia pacjentom możliwość realizacji potrzeb religijnych oraz dostęp do opieki duszpasterskiej większości wyznań reprezentowanych w regionie (telefony na tablicach informacyjnych).

W Szpitalu dr. K. Jonschera - posługi (przyłóżkowe) prowadzone są codziennie od godziny 6:30, msze odprawiane są w niedziele i święta o godzinie 7:30 w wyznaczonym pomieszczeniu (parter budynku „A”);
W Szpitalu dr. H. Jordana – posługi (przyłóżkowe) prowadzone są na życzenie, msze odprawiane są w soboty o godz. 11:00 lub 15:00 w kaplicy.
W razie nagłej potrzeby kapelan może być również wezwany telefonicznie. Numer telefonu znajduje się na tablicy ogłoszeń w każdym oddziale.

Poniżej przedstawiamy możliwości kontaktu z przedstawicielami kościołów:

 1. Kościół rzymskokatolicki dla pacjentów Szpitala dr. K. Jonschera przy ul. Milionowej 14 - tel.: 665 634 230 lub tel.: 601 227 703, Proboszcz: ks. Piotr Turek, Adres: Parafia Św. Anny al. Marsz. Śmigłego – Rydza 24/26; Łódź
 2. Kościół rzymskokatolicki dla pacjentów Szpitala im. dr. H. Jordana przy ul. Przyrodniczej 7/9- tel.: 42 616 01 61 - ks. Krzysztof Motkiewicz – Parafia Najświętszego Serca Jezusowego i Świętej Marii Małgorzaty Alacoque; ul. Zgierska 123, Łódź
 3. Kościół greckokatolicki - tel.: 533 052 875 - ks. Lesław Łesyk , Adres: Parafia Greckokatolicka p.w. Ofiarowania Pańskiego ul. Sienkiewicza 60; Łódź – (Liturgia sprawowana w II i IV niedzielę miesiąca o godz.: 13.00 w kaplicy Św. Krzysztofa przy Kościele oo. Jezuitów (ul. Sienkiewicza 60 – Łódź*)
 4. Kościół starokatolicki - tel.: 516 516 625 - ks. Kazimierz Dorociński, Adres: Parafia Starokatolicka p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego, ul. Aleksandra 9; Łódź
 5. Prawosławie - tel.: 42 633 41 69 - ks. Eugeniusz Fiedorczuk, Adres: Parafia Prawosławna p.w. Św. Aleksandra Newskiego ul. Narutowicza 46, Łódź
 6. Kościół ewangelicko – augsburski - tel.: 42 684 66 72 - ks. Michał Makula, Adres: Kościół Ewangelicko – Augsburski Św. Mateusza ul. Piotrkowska 283; Łódź
 7. Kościół adwentystów dnia siódmego - tel.: 602 872 896 – Pastor Marek Micyk, Adres: Kościół Adwentystów Dnia Siódmego ul. Płocka 28; Łódź
 8. Kościół Chrześcijan Baptystów- tel.: 42 637 72 40, Adres: ul. Nawrot 27; Łódź
 9. Kościół Zielonoświątkowy - tel.: 42 678 04 73 - Pastor Piotr Karaś, Adres: Kościół Zielonoświątkowy ul. Jaracza 95/97; Łódź
 10. Judaizm - tel.: 42 633 51 56, Adres: Gmina Wyznaniowa Żydowska, ul. Pomorska 18; Łódź
 11. Islam - tel.: 42 653 10 20, Liga Muzułmańska w RP – Oddział w Łodzi

Udostępnij: