Oddział Okulistyczny

Oddział Okulistyczny

Kadra

dr n. med. Sławomir Cisiecki
dr n. med. Sławomir Cisiecki
dr n. med. Maciej Bednarski
dr n. med. Maciej Bednarski
 Elżbieta Krawczyk
Elżbieta Krawczyk
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Wykonujemy szeroką gamę zabiegów operacyjnych, w tym wieloproceduralnych, szczególnie dotyczących powikłań chorób tylnego odcinka gałki ocznej. Posiadamy duże doświadczenie w operacyjnym usuwaniu zaćmy, operacjach jaskry, stosowaniu laseroterapii między innymi w retinopatii cukrzycowej, chorobach naczyniowych siatkówki. Wynokujemy iniekcje doszklistkowe w ramachprogramu AMD.


Wykonujemy badania angiografii fluoresceinowej dla pacjentów hospitalizowanych oraz ambulatoryjnych.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n. med. Sławomir Cisiecki Kierownik
 • dr n. med. Maciej Bednarski Z-ca Kierownika
 • dr n. med. Karolina Bonińska
 • dr n. med. Magdalena Gumińska
 • lek. Magda Araszczuk
 • lek. Joanna Bogatko
 • lek. Joanna Fagasiewicz
 • lek. Aleksandra Falana
 • lek. Sylwia Frątczak-Jaczewska
 • lek. Bartosz Izdebski
 • lek. Ewelina Januszewska
 • lek. Katarzyna Kotas
 • lek. Katarzyna Kozłowska
 • lek. Anna Linke-Matczak
 • lek. Adrianna Marcinkowska
 • lek. Piotr Marks
 • lek. Beata Matulska
 • lek. Michał Nowak
 • lek. Zuzanna Sielc
 • lek. Hanna Sobutka
 • lek. Marzena Szczepaniak
 • lek. Maria Wiśniewska-Karpińska
 • lek. Tomasz Włodarczyk
 • lek. Roman Wodowski
 • lek. Marta Koptas

Personel medyczny

 • Elżbieta Krawczyk Pielęgniarka Oddziałowa