Oddział Neurologiczny i Udarowy

Oddział Neurologiczny i Udarowy

Kadra

dr n. med. Tomasz Berkowicz
dr n. med. Tomasz Berkowicz
lek. Piotr Nadratowski
lek. Piotr Nadratowski
mgr Emilia Mierzejewska
mgr Emilia Mierzejewska
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Diagnozujemy i leczymy pacjentów z objawami uszkodzenia układu nerwowego, ze szczególnym uwzględnieniem:

 • chorób naczyniowych mózgu,
 • stwardnienia rozsianego,
 • miastenii,
 • stwardnienia bocznego zanikowego,
 • padaczki i polineuropatii.

Nowoczesną diagnostykę i leczenie umożliwia dostęp do wysokospecjalistycznych badań laboratoryjnych, obrazowych (TK, MRI) i elektrofizjologicznych (EEG, EMG) oraz wysokie kwalifikacje personelu medycznego.

W oddziale wykonywane są badania ultrasonograficzne naczyń zewnątrzczaszkowych, 24-godzinne badanie Holter EKG i badanie echokardiograficzne serca.

Pacjenci mają zapewnioną wczesną rehabilitację poudarową, rehabilitację logopedyczną oraz diagnostykę i terapię neuropsychologiczną. Odział ściśle współpracuje z Oddziałem Rehabilitacji, w którym kontynuowana jest rehabilitacja poudarowa i innych schorzeń układu nerwowego. W oddziale prowadzone jest także szkolenie lekarzy specjalizujących się w neurologii.
Oddział Neurologiczny i Udarowy jest siedzibą redakcji czasopisma neurootologicznego „Vertigoprofil” oraz Fundacji Udaru Mózgu.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n. med. Tomasz Berkowicz Ordynator
 • lek. Piotr Nadratowski Z-ca Ordynatora
 • dr n. med. Justyna Pigońska specjalista neurolog
 • lek. Joanna Balicka
 • lek. Małgorzata Brzezińska-Fijałek
 • lek. Katarzyna Brzozowska
 • lek. Paulina Budzińska
 • lek. Małgorzata Figlus specjalista neurolog
 • lek. Katarzyna Fontańska - Kotowicz specjalista rehabilitacji
 • lek. Małgorzata Frątczak specjalista neurolog
 • lek. Jolanta Gutarowska
 • lek. Justyna Kapitułka
 • lek. Wojciech Kieliś specjalista neurolog
 • lek. Ewa Łuczak-Janik
 • lek. Barbara Machowska-Łusiak
 • lek. Karolina Ratajczyk
 • lek. Marlena Remlinger - Siwocha
 • lek. Adam Rżanek
 • lek. Anna Rżanek
 • lek. Małgorzata Stachurska-Weber
 • lek. Beata Szymańska
 • lek. Julia Szymańska
 • lek. Karolina Szymczak-Kumoniewska
 • lek. Mateusz Widera
 • lek. Dawid Wypychowski
 • lek. Aleksandra Zagórska specjalista rehabilitacji

Personel medyczny

 • mgr Emilia Mierzejewska Pielęgniarka Oddziałowa