Poradnia Rejestracja
Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej 42 655 01 70
Geriatryczna 42 655 66 60 w. 437