mgr Konrad Łukaszewski

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera

lek. Kamil Szyszow

p.o. Z-cy Dyrektora ds. Medycznych

dr n. ekon. Michał Banaś

Z-ca Dyrektora ds. Administracyjnych i Organizacji Zarządzania

mgr Ewa Lisowska

Główny Księgowy

mgr Bernarda Pruś-Dobras

Przełożona Pielęgniarek