Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii

Kadra

lek. Agnieszka Tarkowska-Wosik
lek. Agnieszka Tarkowska-Wosik
mgr Iwona Mazurek
mgr Iwona Mazurek
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych. Obecnie w Oddziale odbywa rezydenturę 19 rezydentek i rezydentów.

Zajmujemy się diagnozowaniem i leczeniem chorych ze schorzeniami internistycznymi. Wysoką jakość świadczeń zdrowotnych gwarantuje pacjentom zespół wykwalifikowanych lekarzy I pielęgniarek oraz szerokie możliwości diagnostyczne oferowane w MCM im. dr. K. Jonschera w Łodzi.

Oddział posiada dwie sale wzmożonego nadzoru, wyposażone w kardiomonitory oraz centralę monitorującą.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • lek. Agnieszka Tarkowska-Wosik Ordynator, specjalista chorób wewnętrznych, specjalista chorób płuc
 • lek. Ewa Beksa Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Maciej Kuzan Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Jakub Spałka Rezydent chorób wewnętrznych
 • lek. Justyna Rychta specjalista chorób wewnętrznych
 • dr n. med. Sylwia Bednarska specjalista chorób wewnętrznych, specjalista diabetolog
 • lek. Aleksandra Czerniawska specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Krzysztof Konczarek specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • lek. Joanna Chortyńska-Sosnowska specjalista chorób wewnętrznych, diabetolog
 • lek. Dorota Borkowska specjalista chorób wewnętrznych, kardiolog
 • lek. Ewa Flis specjalista chorób wewnętrznych, reumatolog

Personel medyczny

 • mgr Iwona Mazurek Pielęgniarka Oddziałowa