Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (wcześniej: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi) wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014060 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 000000004685.

Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 160 z późn. zm.),
  2. Statutu nadanego Uchwałą Nr LX/1425/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.
  3. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3.12.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
  4. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników wpisanego do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi pod nr U-DCCLIII,
  5. przepisów szczególnych oraz Zarządzeń Dyrektora.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Regulamin Organizacyjny Centrum (10.05.2019) 16.03.2021 17:05 pdf 591,06 KB 60
2 Schemat organizacyjny (10.05.2019) 16.03.2021 17:06 pdf 245,22 KB 37
3 Statut Jonscher 15.06.2021 13:05 pdf 1,55 MB 62
Udostępnij: