Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi (wcześniej: III Szpital Miejski im. dr. Karola Jonschera w Łodzi) wpisane jest do Krajowego Rejestru Sądowego pod nr 0000014060 oraz do rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą prowadzonego przez Wojewodę Łódzkiego pod nr 000000004685.

Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi działa na podstawie:

  1. Ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz.U. z 2018, poz. 160 z późn. zm.),
  2. Statutu nadanego Uchwałą Nr LX/1425/17 Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 15 listopada 2017 r.
  3. Regulaminu Organizacyjnego wprowadzonego Zarządzeniem Dyrektora nr 3.12.2017 z dnia 15 grudnia 2017 r.
  4. Zakładowego Układu Zbiorowego Pracy dla Pracowników wpisanego do rejestru Zakładowych Układów Zbiorowych Pracy prowadzonego przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Łodzi pod nr U-DCCLIII,
  5. przepisów szczególnych oraz Zarządzeń Dyrektora.

Załączniki

# Plik Data publikacji Typ Rozmiar Pobrań
1 Statut Jonscher 15.06.2021 13:05 pdf 1,55 MB 91
2 Regulamin Organizacyjny Centrum 27.11.2023 11:00 pdf 573,77 KB 16
3 Schemat Organizacyjny 27.11.2023 11:01 pdf 238,07 KB 8
4 Zakładowy Układ Pracy 27.11.2023 11:09 pdf 767,24 KB 10
5 Cennik Świadczeń Zdrowotnych 27.11.2023 11:09 pdf 722,28 KB 2
6 Cennik - Centralna Sterylizatornia 27.11.2023 11:10 pdf 119 KB 3
Udostępnij: