SPIS TELEFONÓW

Poradnia Rejestracja
Rehabilitacyjna dla Dorosłych 42 256 51 44
Lekarza POZ dla Dzieci 42 256 51 61
Lekarza POZ dla Dorosłych 42 256 51 30
Fizjoterapia dla Dorosłych i Dzieci 42 256 51 92
Leczenia Wad Postawy u Dzieci i Młodzieży 42 256 51 30
Stomatologiczna 42 256 51 64
Laryngologiczna 42 256 51 30
Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej 42 256 51 30
Neurologiczna dla Dzieci 42 256 51 30
Chirurgii Ogólnej 42 256 51 30
Dermatologiczna 42 256 51 30
Położniczo-Ginekologiczna 42 256 51 73
Pracownia Rejestracja
EEG 42 256 51 30
Diagnostyki Obrazowej 42 256 51 50
Diagnostyki Laboratoryjnej 42 256 51 06