Spis telefonów

Jednostka organizacyjna Telefon
Sekretariat Dyrekcji 42 676 17 90
Fax 42 676 17 85
Główny Księgowy 42 672 19 66
Dział Finansowo-Księgowy (Kasa) 42 672 19 96
Dział Finansowo-Księgowy 42 672 19 05
Specjalista ds. Projektów 42 677 50 43
Dział Planowania i Kontraktowania Świadczeń Zdrowotnych 42 672 19 00
Pełnomocnik ds. Rozwoju i Komunikacji Społecznej 42 672 19 81
Sekcja BHP i p.poż 42 672 19 01
Dział Kontroli Zarządczej 42 677 50 52
Dział Statystyki i Dokumentacji Medycznej 42 677 50 44
Zgłoszenia dot. pozyskania dokumentacji medycznej (ksera) 42 672 19 34
Dział Informatyki 42 672 19 08
Sekcja Inwestycji i Remontów 42 672 19 94
Sekcja Zaopatrzenia 42 672 19 64
Sekcja Sprzętu Medycznego 42 672 19 62
Sekcja Zamówień Publicznych 42 672 19 04
Dział Techniczno – Administracyjny 42 676 18 00
Dział Organizacyjno – Prawny 42 672 19 81
Dział Zarządzania Jakością 42 672 19 77
Dział Zarządzania Zasobami Ludzkimi 42 672 19 11
Dział Budżetowania i Analizy Kosztów 42 672 19 98
Inspektor Ochrony Danych 42 676 17 74 w. 306
Specjalista ds. Epidemiologii 42 672 19 76
Zespół Kontroli Zakażeń Szpitalnych 42 672 19 79
Przełożona Pielęgniarek 42 672 19 60