Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Oddział Anestezjologii I Intensywnej Terapii

Kadra

dr n.med. Norbert Wachowicz
dr n.med. Norbert Wachowicz
lek. Jarosław Bartodziej
lek. Jarosław Bartodziej
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Zajmujemy się chorymi:

 • w stanach zagrożenia życia,
 • pacjentami wymagającymi resuscytacji krążeniowo-oddechowo-mózgowej,
 • pacjentami w stanie wstrząsu różnego pochodzenia,
 • chorymi leczonymi z powodu zaburzeń metabolicznych, niewydolności krążeniowej i oddechowej.

Pod opieką naszego Oddziału znajdują się również pacjenci w okresie okołooperacyjnym. Po zabiegach w znieczuleniu ogólnym i przewodowym pacjenci kierowani są do sali poznieczuleniowej, działającej w obrębie bloku operacyjnego z wydzielonym personelem lekarskim i pielęgniarskim. Oddział wyposażony jest w wysokiej klasy sprzęt i aparaturę monitorującą pacjentów oraz sprzęt diagnostyczny pozwalający na wykonywanie badań rentgenowskich, EKG, USG i ECHO serca.

W Oddziale stosowana jest terapia nerkozastępcza. W chwili obecnej posiadamy cztery aparaty do terapii nerkozastępczej. Istnieje możliwość wykonania bronchofiberoskopii i gastroskopii. Anestezjolodzy Oddziału Anestezjologii i Intensywnej Terapii zabezpieczają pracę Bloku Operacyjnego oraz pracowni diagnostycznych.

Wykonywane są znieczulenia przewodowe i ogólne dla potrzeb oddziałów zabiegowych:

 • Chirurgii Ogólnej,
 • Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej,
 • Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej,
 • Okulistyki.

Wykonujemy znieczulenia do zabiegów diagnostycznych:

 • gastroskopii,
 • kolonoskopii,
 • bronchoskopii,
 • cholecystopankreatografii wstecznej,
 • znieczulenia pacjentów diagnozowanych w Pracowni Tomografii Komputerowej.

Oddział współpracuje również ze Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym, wykonując znieczulenia do zabiegów ratujących życie. Oddział dysponuje wysoko wykwalifikowaną kadrą pielęgniarską, cechującą się profesjonalizmem i dużą wrażliwością na potrzeby chorych. Jednostka posiada akredytację do kształcenia lekarzy w trakcie specjalizacji w dziedzinie anestezjologii i intensywnej terapii oraz odbywania staży cząstkowych dla lekarzy innych specjalności. Lekarze Oddziału systematycznie podnoszą swoje umiejętności teoretyczne i praktyczne poprzez udział w licznych kursach i zjazdach, a także w szkoleniach wewnętrznych, prowadzonych przez asystentów Oddziału oraz zapraszanych wykładowców.


W Miejskim Centrum Medycznym funkcjonuje poradnia anestezjologiczna, która zajmuje się kwalifikowaniem i konsultowaniem pacjentów do przewidywanych znieczuleń, które umożliwiają wykonanie planowych zabiegów i operacji.

Lokalizacja oddziału:


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n.med. Norbert Wachowicz Kierownik
 • lek. Jarosław Bartodziej Z-ca Kierownika
 • dr n.med. Łukasz Pakuła
 • dr n. med. Łukasz Stefańczyk
 • lek. Bartłomiej Bąk
 • lek. Karolina Kabot
 • lek. Małgorzata Koszalińska
 • lek. Artur Kotkowski
 • lek. Barbara Kowalczyk
 • lek. Marcin Kozłowski
 • lek. Damian Lechowski
 • lek. Piotr Ławrynowicz
 • lek. Małgorzata Maludy-Festinger
 • lek. Urszula Motylska-Łopatka
 • lek. Katarzyna Pacholicka
 • lek. Janusz Stankiewicz
 • lek. Bogdan Szumski
 • lek. Mateusz Toruń
 • lek. Magdalena Winiarska

Personel medyczny

 • mgr Justyna Ramięga p.o. Pielęgniarki Oddziałowej