FUNDACJA UDARU MÓZGU

Fundacja Udaru Mózgu - powstała, aby zwrócić uwagę na wszystkie problemy związane z udarem mózgu. Celem Fundacji jest działalność na rzecz chorych i ich rodzin, cierpiących z powodu udaru mózgu oraz innych chorób neurologicznych oraz działalność na rzecz ochrony zdrowia i opieki społecznej.
Więcej informacji na stronie internetowej fundacji:

http://www.fum.info.pl/ 


POLSKA FEDERACJA SZPITALI

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi od 2011 r. należy do Polskiej Federacji Szpitali.

Federacja zajmuje się reprezentacją w zakresie spraw wspólnych dla szerokiej grupy szpitali niezależnie od ich organizacji czy własności. Federacja zakłada, że działając na rzecz poprawy finansowania oraz organizacji całego rynku ochrony zdrowia, przyczyni się do polepszenia sytuacji poszczególnych szpitali, a w konsekwencji wpłynie na wzrost jakości opieki nad pacjentem.

Więcej informacji na stronie Federacji: 

www.federacjaszpitali.pl


STOMOZ

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi należy do Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej. Stowarzyszenie jest najstarszą w Polsce organizacją, która skupia menedżerów zajmujących się zarządzaniem instytucjami opieki zdrowotnej. STOMOZ wspiera swoim doświadczeniem i wiedzą decydentów, aktywnie uczestniczy w tworzeniu prawa, w konsultacjach z przedstawicielami Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia. Opiniuje akty prawne dotyczące środowiska ochrony zdrowia, wspiera menedżerów w podnoszeniu ich kompetencji zawodowych, uczestniczy w międzynarodowych projektach edukacyjnych. Dzisiejsze Stowarzyszenie zrzesza w swoich strukturach ponad 1300 członków – menedżerów opieki zdrowotnej, którzy zarządzają szpitalami publicznymi, prywatnymi, zakładami lecznictwa otwartego, pracują w strukturach ratownictwa medycznego, a także w administracji rządowej i samorządowej związanej z ochroną zdrowia.

Więcej informacji na stronie STOMOZ:

 www.stomoz.pl


ZRZESZENIE SZPITALI POWIATOWYCH I MIEJSKICH WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi jest jednym z podmiotów należących do Zrzeszenia Szpitali Powiatowych i Miejskich Województwa Łódzkiego.


Udostępnij: