Poradnia Rejestracja
Lekarza POZ dla Dzieci 42 684 07 73
Lekarza POZ dla Dorosłych 42 684 63 37