RYS HISTORYCZNY W DATACH  

Rok 1881

Karol Scheibler właściciel największej fabryki przemysłu bawełnianego w Łodzi, zatrudniającej podówczas 5136 pracowników, pod wpływem znakomitego lekarza-społecznika dr Karola Jonschera, podejmuje decyzję budowy szpitala fabrycznego. 

Rok 1882

Początek budowy Szpitala wg projektu architekta Hilarego Majewskiego.

01.09.1884 r.

Uroczyste otwarcie Szpitala Fabrycznego K. Scheiblera pod wezwaniem św. Anny. Początkowo Szpital liczył 50 łóżek, w 1912 r. ich liczba zwiększyła się do 75. Od pierwszych chwil istnienia Szpital należał do najnowocześniejszych w Królestwie Polskim, miał oświetlenie elektryczne, ciepłą i zimną wodę. Na jego terenie działały: Oddział Chorób Wewnętrznych, Oddział Chorób Chirurgicznych wraz z salą operacyjną i opatrunkową, nowocześnie wyposażone laboratorium, gabinety hydro i elektroterapii, apteka a od roku 1910 pracownia rentgenowska. Rocznie w Szpitalu leczonych było około 200 chorych, ale już w 1912 r. było ich 410. Szpital do roku 1914 zabezpieczał potrzeby pracowników i ich rodzin zarówno zakładów Scheiblera jak i tych fabryk, które partycypowały w nakładach finansowych na rzecz Szpitala.

Rok 1914

Wybuch I wojny światowej - zadania Szpitala, zarówno lecznicze jak i organizacyjne, ukierunkowane zostały na leczenie rannych i chorych żołnierzy. 

Rok 1916

W związku z przerwaniem produkcji przemysłowej w zakładach K. Scheiblera, Szpital otrzymał dotacje finansowe z budżetu Wydziału Zdrowotności Publicznej Magistratu miasta Łodzi i stan taki trwał do chwili wyzwolenia miasta w roku 1918. 

01.06.1919 r.

Budynek szpitalny na mocy umowy z rodziną Scheiblerów został wydzierżawiony dla wojska i stał się Filią Szpitala Garnizonowego, tylko z Oddziałem Chirurgicznym. Zwiększona została ilość łóżek, okresami nawet do 500. Początkowo leczeni byli w Szpitalu żołnierze polscy i jeńcy rosyjscy, a w późniejszym czasie również osoby wojskowe i cywilne uprawnione do leczenia w placówkach lecznictwa wojskowego. 

17.10.1937 r.

Filia Chirurgiczna Szpitala Garnizonowego została przeniesiona do  nowego gmachu Szpitala Wojskowego przy ulicy Żeromskiego 113. 

01.10.1937 r.

Po opuszczeniu Szpitala przez wojsko, Zarząd Miasta Łodzi podpisał dalszą umowę dzierżawy Szpitala, w wyniku czego z dniem 1.10.1937r. rozpoczął swoją działalność Publiczny Szpital Miejski pod wezwaniem Św. Antoniego. Dyrektorem Szpitala i ordynatorem Oddziału Neurologicznego został dr med. Bronisław Frenkel Szpital przyjmował do leczenia chorych na: "choroby wewnętrzne, skórne, weneryczne, nerwowe i psychiczne". Szpital posiadał też trzy „Schroniska dla spokojnych umysłowo chorych": przy ul. Sędziowskiej 14, w Helenówku i w Radogoszczu Langówku liczące łącznie 270 łóżek.

08.09.1939 r.

Z chwilą wkroczenia wojsk niemieckich do Łodzi, Szpital został podporządkowany Urzędowi Szefa Zarządu Cywilnego przy Sztabie 8 Armii Niemieckiej. 

09.11.1939 r. 

Władzę w mieście przejął Stadtvervaltung, którego Urząd Zdrowia likwidował po kolei polskie

placówki lecznicze. Łódzkie szpitale zostały przejęte przez Oddział Lecznictwa Zakładowego przy Urzędzie Zdrowia (Krankenanstalten Arbeitung). 

Rok 1940 

W budynku Publicznego Szpitala Miejskiego pod wezwaniem Św. Antoniego została zorganizowana Miejska Klinika Okulistyczna (Stadtische Augen Klinik), w której mieściło się 150 łóżek, przeznaczonych głównie dla Niemców. 

17.01.1945 r.

Personel niemiecki opuścił Szpital. Pozostali tylko miejscowi chorzy i nieliczni polscy pracownicy tj. dr Bogumił Kozłowski, pielęgniarki Eugenia Kłosińska i Genowefa Stawska, dwie salowe, trzy osoby z kuchni i robotnik podwórzowy, którzy zabezpieczali majątek Szpitala. 

19.01.1945 r.

Szpital został przejęty przez Wydział Zdrowia Zarządu Miasta Łodzi. Kierownictwo Szpitala powierzono dr Bogumiłowi Kozłowskiemu.

Powstał 90-cio łóżkowy Oddział Chorób Wewnętrznych, którym kierował dr Jakub Hajman (Dyrektor Szpitala od 2.02.1945) i 60-cio łóżkowy Oddział Okulistyczny, którego ordynatorem był dr med. B. Kozłowski

Rok 1949 

Zmieniono nazwę Szpitala i dotychczasowy „Szpital św. Antoniego" został przemianowany na „Szpital Społeczny nr 1”

28.06.1951 r. 

Na mocy Uchwały Rady Narodowej m. Łodzi nastąpiła kolejna zmiana nazwy szpitala na obecną: „Szpital im. dra med. Karola Jonschera". 

Rok 1955 

Rozbudowa Szpitala i oddanie do użytku nowego budynku - Pawilon „A". Inicjatorem rozbudowy byt dr n. med. Maksymilian Taube dyrektor Szpitala w latach 1952-1970. Dzięki rozbudowie Szpital stał się placówką wielospecjalistyczną i unikalną wówczas na terenie Łodzi. Powstały w nim: Oddział Chirurgii Ogólnej (ordynator doc. dr hab. med. Stefan Chmielewski), Oddział Okulistyczny (ordynator dr n. med. Bogusław Kozłowski), Oddział Chorób Wewnętrznych „A" (ordynator dr n. med. Maksymilian Taube), Oddział Chorób Wewnętrznych „B" a nieco później Klinika Chorób Wewnętrznych WAM (Ordynator i Kierownik Kliniki doc. dr hab. med. Józef Chojnowski). W Oddziale Chirurgii było wydzielonych 30 łóżek dla Chirurgii Urazowej.

Rok 1958 

W Szpitalu umieszczono 30-łóżkową Klinikę Chorób Zawodowych Instytutu Medycyny Pracy w Przemyśle Włókienniczym i Chemicznym, której kierownikiem został doc. dr hab. med. Józef Chojnowski.

Rok 1961

Zmieniono strukturę oddziałów internistycznych tworząc 4 oddziały, po 40 łóżek każdy: Wewnętrzny „A" - ordynator dr n. med. M. Taube, Wewnętrzny „B" - ordynator doc. dr hab. med. J. Chojnowski, Wewnętrzny „C" - ordynator dr n. med. Stefan Multański, i Wewnętrzny „D" - ordynator dr Zofia Piątkowska. 

Rok 1962 

Na miejscu Kliniki Chorób Zawodowych przeniesionej do budynku IMP przy ul. Teresy, utworzono Oddział Gruźlicy, pracujący do roku 1964 (ordynator dr Maria Hołdrowicz). 

Rok 1962

Przy Szpitalu utworzono Zasadniczą Szkołę Asystentek Pielęgniarskich, szkoła ta działała do 1965 roku.

Rok 1964 

Zmniejszono liczbę oddziałów Wewnętrznych do trzech i utworzono 41- łóżkowy Oddział Neurologii, którego ordynatorem został dr n. med. Stanisław Horski-Horończyk. 

Rok 1967 

Z inicjatywy dr n. med. S.Horskiego-Horończyka utworzono 30-łóżkowy Pododdział Leczenia Usprawniającego. 

Rok 1968

Pododdział Leczenia Usprawniającego przekształcono w Oddział Rehabilitacji, którego ordynatorem został doc. dr hab. Paweł Wieczorek.

W latach 1968-70

Z inicjatywy dyrektora dr n. med. M. Taubego nastąpiła dalsza rozbudowa Szpitala. Nadbudowano II piętro w północnym skrzydle nowego budynku, połączono dwupoziomowym krytym korytarzem oba główne budynki Szpitala.

Rok 1969

Po odejściu na emeryturę dr med. Zofii Piątkowskiej, ordynatorem Oddziału Wewnętrznego „C" zostaje doc. dr hab. med. Stanisław Laskowski 

Rok 1970

Utworzono 47-łóżkowy Oddział Ortopedyczno-Urazowy, którego ordynatorem został dr n. med. Jerzy Bednarek, od roku 1985 dr n. med. Zbigniew Kaczan, a od roku 2005 dr n. med. Sławomir Wierzbicki.

12.11.1970 r.

Umarł nagle wieloletni Dyrektor Szpitala i Ordynator Oddziału Wewnętrznego „A"- dr n. med. Maksymilian Taube. 

Rok 1971

Połączono Oddziały Wewnętrzny „A" i Wewnętrzny „C" - ordynatorem nowego Oddziału Wewnętrznego „A" został doc. dr hab. med. Stanisław Laskowski.

Rok 1972

Na miejsce zlikwidowanego Oddziału Wewnętrznego „C", do Szpitala została przeniesiona I Klinika Chorób Wewnętrznych AM w Łodzi, której kierownikiem był prof. dr hab. med. Bogdanik. Klinika ta następnie została przekształcona z inicjatywy prof. dr hab. med. Marii Krzemińskiej-Pakuły w Klinikę Kardiologii IMW AM w Łodzi

Utworzono 17-łóżkowy Oddział Intensywnej Opieki Medycznej, którego ordynatorem został dr Bogusław Tyszko. 

Rok 1973

Szpital został włączony do struktury ZOZ Łódź-Górna

Rok 1974

Na emeryturę odszedł wielce zasłużony dla Szpitala doc. dr hab. med. Bogumił Kozłowski, ordynatorem Oddziału Okulistyki został dr n. med. Janusz Borowski. 

Rok 1980

Ordynatorem odtworzonego Oddziału Wewnętrznego „B" został dr n. med. Andrzej Frontczak.

Rok 1984

Dyrektorem Naczelnym ZOZ Łódź-Górna, w strukturze, którego znajdował się Szpital im. dr Karola Jonschera, został dr n med. Andrzej Frontczak, funkcję tę pełnił do 1990 r.

Obchody 100-lecie Szpitala. Szpital został odznaczony Honorową Odznaką Miasta Łodzi. 

Rok 1989 

Ordynatorem Oddziału Rehabilitacji została dr n. med. Janina Włodarczyk.

Rok 1991

Dyrektorem Naczelnym został dr n. ekonom. Czesław Beda, funkcję tę pełnił do 1999r. 

Ordynatorem Oddziału Neurologii został dr n.med. Aleksander Niewodniczy. 

Rok 1995

Z inicjatywy i staraniem ordynatora Oddziału Rehabilitacji dr n. med. Janiny Włodarczyk wykonano remont Pawilonu D z budową windy zewnętrznej, co znacznie poprawiło funkcjonalność Oddziału Rehabilitacji. 

Rok 1996

Ordynatorem Oddziału Chorób Wewnętrznych i Kardiologii został prof. dr hab. n. med. Zdzisław Kidawa.

Klinika Kardiologii IMW AM w Łodzi została przeniesiona do Szpitala im. W. Biegańskiego w Łodzi.

Powstał Oddział Kardiologii, którego ordynatorem został dr n. med. Tomasz Waszyrowski.

Rok 1997

Powstał nowy 6-łóżkowy Oddział Intensywnej Terapii Medycznej, którego ordynatorem został dr n. med. Norbert Wachowicz.

Rok 1998

Szpital, jako pierwszy w Łodzi, uzyskał Certyfikat Akredytacyjny Krajowego Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia. 

Rok 1999

Uchwałą Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 22 lipca 1999 Szpital został wyłączony ze struktury ZOZ Łódź-Górna jako III Szpital Miejski im dr. Karola Jonschera. Wówczas Dyrektorem szpitala został dr n. ekon. Czesław Beda.

Od listopada 1999 r.

Dyrektorem Szpitala został dr n. med. Andrzej Ryniec. 

Rok 2001

Po przejściu na emeryturę dr n. med. Janusza Borowskiego, Ordynatorem oddziału Okulistycznego został prof. dr hab. n. med. Jerzy Nawrocki .

Rok 2003

Dyrektorem Szpitala został dr n. med. Izabela Czernielewska-Rutkowska. 

W Oddziale Neurologicznym powstał nowocześnie wyposażony 6-łóżkowy Pododdział Udarowy.

Na emeryturę przeszedł dr n. med. Andrzej Frontczak, ordynatorem Oddziału Wewnętrznego „B" została lek. Halina Krystyna Kowalczyk. 

W Oddziale Kardiologii powstała Sala Intensywnego Nadzoru Kardiologicznego. 

Rok 2004 

Powstało „Stowarzyszenie Przyjaciół Szpitala im. dr Karola Jonschera". 

Nastąpiła dalsza rozbudowa Szpitala, modernizacja Izby Przyjęć i budowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego.

Rok 2005 

Po przejściu na emeryturę dr Jadwigi Kluszczyńskiej, kierownikiem Zakładu Diagnostyki Obrazowej został dr Krzysztof Tyfa. 

Rok 2006

Rozpoczął działalność nowocześnie wyposażony Szpitalny Oddział Ratunkowy, którego  ordynatorem  został dr Ryszard Kołodrubiec.

SOR i Izba Przyjęć uzyskały Certyfikat ISO 9001:2000.  

Rok 2007 

Uruchomiono nowoczesny 16-warstwowy tomograf komputerowy marki Toshiba. 

Dyrektorem Szpitala została mgr Bożena Woźniak.

Rok 2008

Po przejściu na emeryturę dr n. med. Aleksandra Niewodniczego, ordynatorem Oddziału Neurologicznego z Pododdziałem Udarowym został prof. dr n. med. Andrzej Bogucki, jednocześnie w ramach tego Oddziału powstał Oddział Kliniczny Chorób Układu Pozapiramidowego UM w Łodzi 

Rok 2008

Szpital uzyskał certyfikat potwierdzający wprowadzenie i stosowanie systemu zarządzania jakością zgodnego z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001:2001 w usługach medycznych z zakresu lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji i diagnostyki.

Rok 2007 i 2009 

Rewitalizacja elewacji budynku B przywracająca dawny wygląd obiektu wraz z wymianą stolarki okiennej, z inicjatywy i pod nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. 

Styczeń 2009 

Pododdział Udarowy Oddziału Neurologicznego został przekształcony w samodzielny Oddział, którego Ordynatorem został prof. Andrzej Bogucki.

Wrzesień 2009 

Na emeryturę przeszedł Ordynator Oddziału Chirurgicznego Ogólnego dr n. med. Zbigniew Szuflet. Po reorganizacji kierownikiem Oddziału został dr n. med. Piotr Ziemniak. 

Rok 2009

Ze szpitala odszedł na własną prośbę ordynator Oddziału Kardiologii dr n. med. Tomasz Waszyrowski, Oddziałem kierowała dr n. med. Grażyna Czuba-Gręda. 

Rok 2009 

Przy Szpitalu powstała Poradnia Gastroenterologiczna.

21.10.2009 r.

Uzyskanie certyfikatu “Szpital bez bólu” potwierdzającego wprowadzenie najwyższych standadów usmierzania bólu poperacyjnego. 

Listopad 2009

Połączono Oddział Chorób Wewnętrznych B z Oddziałem Kardiologii. Powstał Odział Chorób Wewnętrzncyh i Kardiologii, którego ordynatorem została lek. Halina Kowalczyk. 

29.01.2010 r.

W Pałacu Herbsta odbyły się urocztości związane z obchodami 125-lecia Szpitala 

Luty 2011

Z-cą Dyrektora ds. Medycznych został dr n.med. Paweł Nogal (specjalista w zakresie endokrynologii). 

Czerwiec 2011 r. 

W wyniku audytu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez firmę TUV NORD Szpital uzyskał certyfikat ISO na kolejne 3 lata. 

Szpital uzyskał regionalny certyfikat  „Rzetelni w ochronie zdrowia” potwierdzający, iż placówka jest godnym zaufania, profesjonalnym oraz rzetelnym Szpitalem.

Październik 2011 r. 

Szpital znalazł się w gronie czternastu szpitali z całego kraju będących członkami założycielami Polskiej Federacji Szpitali. Dyrektor Szpitala - Bożena Woźniak weszła w skład Zarządu Federacji. 

Czerwiec 2011 r. 

Zakończono remont zabytkowego Budynku B 

Listopad  2011 r. 

Rozszerzono działalność  o Poradnię Pulmonologiczną i Endokrynologiczną 

Szpital  biorąc udział w rankingu „Bezpieczny Szpital” zorganizowany przez „Rzeczpospolitą” i Centrum Monitorowania Jakością znalazł się na liście stu najlepszych Szpitali w Polsce.  

Szpital otrzymał wyróżnienie Panteon Administracji Polskiej, potwierdzające, że jest placówką, w której efektywny system zarządzania służy zasadzie „Salus aegroti suprema lex”. 

Kwiecień 2012 r. 

Szpital uzyskał wyróżnienie w rankingu Diamenty Forbesa 2012 świadczące o wartości finansowej Szpitala i jego pozycji wśród innych firm. 

Czerwiec 2012 r. 

Szpital zdobył ogólnopolski certyfikat „Rzetelni w Ochronie Zdrowia” świadczący o wysokim poziomie oferowanych usług podkreślający rangę i znaczenie Szpitala w całym kraju. 

Październik 2012 r. 

Nastąpiło przejęcie z IV Szpitala Miejskiego im. dr. Henryka Jordana części komórek medycznych: Oddziału Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej, Oddziału Chirurgii Ogólnej oraz Poradni Ginekologicznej.

Listopad 2012 r.

Szpital biorąc udział w rankingu „Bezpieczny Szpital” zajął 96 miejsce na liście najlepszych szpitali w Polsce

Grudzień 2012 r.

Szpital otrzymał Certyfikat Akredytacyjny potwierdzający spełnianie standardów akredytacyjnych dla lecznictwa szpitalnego przyznawany na 3 lata przez Ministra Zdrowia. 

01.06.2013 r.  

W struktury Szpitala włączona została  Miejska Przychodnia „Lecznicza”, która funkcjonuje jako Przychodnia „Lecznicza” w lokalizacji przy ul. Leczniczej 6 i Zarzewskiej 56/58, na czele z kierownikiem lek. Maciejem Kuligiem. 

Na zwolnionej powierzchni po Oddziale Chirurgii Ogólnej przy ul. Przyrodniczej 7/9 rozpoczął przyjmowanie pacjentów Oddział Chorób Wewnętrznych i Geriatrii (wcześniej Oddział Chorób Wewnętrznych „A” przeniesiony z ul. Milionowej 14)

25.06.2013 r. 

Nastąpiło uroczyste otwarcie w nowej lokalizacji Oddziału Rehabilitacji Neurologicznej i Ogólnoustrojowej w Szpitalu  przy ul. Milionowej 14 (poddasze budynku B)

1.05.2014 r. 

W struktury Szpitala włączona została pozostała część IV Szpitala Miejskiego im. dr Henryka Jordana  (Oddział Wewnętrzny, który przyjął nazwę: Oddział Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii oraz pracownie). 

Czerwiec 2014 r. 

W wyniku audytu recertyfikacyjnego przeprowadzonego przez firmę TUV NORD Szpital uzyskał na kolejne 3 lata certyfikat ISO obejmujący wszystkie lokalizacje Szpitala. 

26.06.2014 r. 

Odbyła się uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę „Pawilonu Bloku Operacyjnego z oddziałami łóżkowymi wraz z modernizacją budynku A”. 

Wrzesień 2014 r. 

Szpital uzyskał certyfikat Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy wg normy OHSAS 18001:2007. 

Październik 2014 r. 

Odbyły się uroczyste obchody 130-lecia Szpitala Jonschera, w ramach których odbyła się uroczysta gala w sali konferencyjnej na terenie Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej (22 października), konferencja „Dziś młodzi jutro starzy – potrzeby polskich seniorów” (23 października) oraz piknik „Żyj zdrowo i kolorowo” (25 października) w Przychodni „Lecznicza”. 

Październik 2014 r. 

Biorąc udział w rankingu Bezpieczny Szpital organizowanym przez Centrum Monitorowania Jakością w Ochronie Zdrowia – Jonscher zajął 85 miejsce w Polsce. 

Listopad 2014 r. 

Nastąpiło uroczyste otwarcie po remoncie Oddziału Chorób Wewnętrznych, Geriatrii i Diabetologii w lokalizacji Szpitala przy ul. Przyrodniczej 7/9 (wyremontowano jedną z dwóch części Oddziału wraz z Pracownią Endoskopii)

05.12.2014 r. 

p.o. Dyrektora Szpitala została Iwona Bednarek 

Grudzień 2014 r. 

Szpital został laureatem skrzydeł Zdrowego Biznesu 2014, rankingu szpitali wg Dziennika Gazety Prawnej. 

11.01.2015 r. 

Szpital po raz pierwszy uczestniczył w zbiórce na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i uzyskał kwotę ponad 2,5 tys. zł. 

Udostępnij: