Szpitalny Oddział Ratunkowy

Szpitalny Oddział Ratunkowy

Kadra

dr n. med. Juliusz Januszewski
dr n. med. Juliusz Januszewski
 Marcin Olszewski
Marcin Olszewski
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

Udzielamy świadczeń zdrowotnych polegających na wstępnej diagnostyce klinicznej, laboratoryjnej i obrazowej (badania rentgenowskie, ultrasonograficzne, tomografia) oraz podejmowaniu w trybie natychmiastowym leczenia stabilizującego funkcje życiowe osób znajdujących się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego.

Po wykonaniu tych czynności pacjenci przenoszeni są do właściwych oddziałów tutejszego szpitala, w których kontynuowane jest leczenie lub zostają przewożeni do innych szpitali celem wdrożenia wysokospecjalistycznej terapii (neurochirurgia, kardiologia interwencyjna, torakochirurgia itp.).

W części przypadków – po ustąpieniu sytuacji zagrożenia życia i braku wskazań do dalszego leczenia szpitalnego - pacjent wypisywany jest z Oddziału Ratunkowego do dalszej kontroli ambulatoryjnej.

Szpitalny Oddział Ratunkowy posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w dziedzinie medycyny ratunkowej.Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n. med. Juliusz Januszewski Ordynator
 • lek. Robert Banasik Chirurg
 • lek. Ewa Beksa Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Tomasz Borkowski Specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Grzegorz Cichosz Specjalista chorób wewnętrznych, specjalista reumatologii
 • lek. Dominika Cieślak Specjalista medycyny ratunkowej
 • lek. Adam Czech Anestezjolog
 • lek. Robert Fastyn
 • lek. Joanna Jaskółowska Specjalista anestezjologii i intensywnej terapii
 • lek. Maciej Kuzan Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Kamila Rosłaniec Specjalista chorób wewnętrznych
 • lek. Jakub Spałka Rezydent chorób wewnętrznych
 • lek. Monika Szczurek
 • lek. Michał Szymański
 • lek. Paweł Westphal Rezydent chirurgii ogólnej

Personel medyczny

 • Marcin Olszewski p.o. Pielęgniarza Oddziałowego