Oddział Chirurgiczny Ogólny

Oddział Chirurgiczny Ogólny

Kadra

dr n.med. Włodzimierz Koptas
dr n.med. Włodzimierz Koptas
dr n.med. Piotr Ziemniak
dr n.med. Piotr Ziemniak
dr n.med. Aleksander Król
dr n.med. Aleksander Król
mgr Beata Miodownik
mgr Beata Miodownik
Pełna kadra oddziału →

Dane kontaktowe

W skład oddziału wchodzi sala pooperacyjna (6 stanowisk), 11 sal chorych oraz 2 sale opatrunkowe.

Wykonujemy zabiegi operacyjne z zakresu chirurgii:

 • jamy brzusznej,
 • chirurgii onkologicznej
 • chirurgii endokrynologicznej.

Wiele zabiegów wykonywanych jest metodami małoinwazyjnymi – laparoskopowymi, pozwalającymi na szybszą rehabilitację chorych po operacji.

Ukierunkowani jesteśmy na leczenie chorych onkologicznych, przede wszystkim chorych z nowotworami przewodu pokarmowego (rak jelita grubego i odbytnicy, żołądka) oraz tarczycy. Pacjentom onkologicznym zapewniamy kompleksową opiekę zarówno przed- jak i pooperacyjną, którą realizujemy współpracując z dwoma ośrodkami onkologicznymi.

W Oddziale wykonujemy także zabiegi z zakresu chirurgii endokrynologicznej, przede wszystkim operacje tarczycy i nadnerczy, w tym metodami małoinwazyjnymi.

Zajmujemy się także leczeniem przepuklin brzusznych, zarówno metodami klasycznymi jak i nowoczesnymi metodami małoinwazyjnymi. Wykonujemy również skomplikowane operacje plastyki powłoki brzusznej z wszczepami implantów syntetycznych u pacjentów z przepuklinami nawrotowymi.

Ściśle współpracujemy z tutejszą Pracownią Endoskopii. Oddział posiada akredytację na prowadzenie specjalizacji w zakresie chirurgii ogólnej.


Informacje o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych wyznaczonych dla osób niepełnosprawnych 

Przed Pawilonem A znajduje się parking dla osób niepełnosprawnych na 9 miejsc parkingowych. 

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach 

Brak informacji o prawie wstępu z psem asystującym oraz o ograniczeniach 

Informacje o możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online: 

Brak możliwości skorzystania z tłumacza migowego na miejscu 

Pawilon A. 

W budynku znajdują się min.: 

Izba Przyjęć, SOR, Poradnie Specjalistyczne, Oddział Chirurgiczny Ogólny, Oddział Chirurgii Urazowo Ortopedycznej, Oddział Chorób Wewnętrznych i Kardiologii, Oddział Ginekologii Operacyjnej i Zachowawczej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Wejście do izby Przyjęć wyposażone jest w drzwi przesuwne i znajduje się na parterze Pawilonu A. Dostęp do niego możliwy jest podjazdem dla osób niepełnosprawnych. Parter oraz I piętro połączone jest z Pawilonem B łącznikiem. Do pawilonu A pacjenci mogą również dostać się wejściem głównym do którego dostęp umożliwia podjazd dla niepełnosprawnych. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon B. 

W budynku znajdują się min.: 

Oddział Neurologiczny, Oddział Rehabilitacji Neurologicznej, Oddział Rehabilitacyjny, Oddział Udarowy, Ośrodek Rehabilitacji Dziennej 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Osoby niepełnosprawne mogą skorzystać z wejścia znajdującego się poziomie 0. Do Pawilonu B osoby niepełnosprawne mogą dostać się również łącznikami z Pawilonu A. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie z wyjątkiem poddasza gdzie są różne poziomy i dla umożliwienia poruszania się niepełnosprawnym zamontowane są windy-platformy dla niepełnosprawnych, komunikacja pionowa – windy). 

Pawilon D

W budynku znajdują się m.in.: 

Oddział Okulistyczny, OAiT 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Pawilon D połączony jest bezpośrednio z Pawilonem A. Najlepszy dostęp do Pawilonu D dla osób niepełnosprawnych jest łącznikiem na poziomie parteru. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – windy). 

Budynek Administracyjny 

Opis dostępności wejścia do budynku 

Sekretariat znajduje się na poziomie parteru. Dostęp dla osób niepełnosprawnych do budynku na poziom parteru oraz I piętra umożliwia winda. Dostęp do windy możliwy jest z poziomu chodnika, od strony szpitala. 

Opis dostępności korytarzy, schodów Przestrzenie komunikacyjne wolne od barier poziomych i pionowych - z wyjątkiem poddasza 

dokąd nie dojeżdża winda (komunikacja pozioma – korytarze na jednym poziomie, komunikacja pionowa – winda). 

Lekarze

 • dr n.med. Włodzimierz Koptas Kierownik
 • dr n.med. Piotr Ziemniak Z-ca kierownika
 • dr n. med. Kamila Bazylińska specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Piotr Koza specjalista chirurgii ogólnej
 • dr n. med. Marek Mordalski specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Andrzej Głośny specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Ewa Jędarszczyk-Kowalska rezydent
 • dr n.med. Paweł Kolano specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Aleksandra Kotas rezydent
 • dr n.med. Aleksander Król Kierownik Bloku
 • lek. Katarzyna Makaruk rezydent
 • dr n.med. Nurddin Naji specjalista chirurgii ogólnej
 • lek. Jacek Pawlak specjalista chirurgii ogólnej

Personel medyczny

 • mgr Beata Miodownik Pielęgniarka Oddziałowa