Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo Pacjentów naszym priorytetem

Dziś w dniu 17 września 2022 r.  po raz kolejny obchodzimy Światowy Dzień Bezpieczeństwa Pacjenta, w tym roku hasłem przewodnim są „Leki bez szkody”.

Praktycznie każdy z nas korzystał w swoim życiu z terapii lekowej, żeby zapobiegać chorobom lub je leczyć. Jednak leki czasami powodują poważne szkody, zwłaszcza gdy są niewłaściwie przechowywane, przepisywane, wydawane, podawane lub niedostatecznie monitorowane. Błędy w przyjmowaniu leków mogą być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu organizmu, a nawet mogą doprowadzić do śmierci.

Pandemia COVID-19 znacznie zwiększyła ryzyko błędów w stosowaniu leków i związanych z nimi szkód. Właśnie dlatego „Bezpieczeństwo leków” zostało wybrane jako temat Światowego Dnia Bezpieczeństwa Pacjenta  w 2022.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi już po trzeci włącza się do obchodów poprzez:

Rozwieszenie na terenie Centrum plakatów informujących o Światowym Dniu Bezpieczeństwa Pacjenta,  przeprowadzenie spotkań edukacyjnych dla pracowników medycznych zaangażowanych w proces farmakoterapii ze szczególnym zwróceniem uwagi na problem polifarmakoterapii (jednoczesne stosowanie wielu leków),

Dodatkowo zwrócimy uwagę wszystkich odpowiedzialnych za proces leczenia na przestrzeganie tzw. wyznaczników bezpieczeństwa: właściwy pacjent, właściwa dawka, poprawna dokumentacja, właściwy czas podania, właściwa forma leku, odpowiedni lek.

Zajmiemy się edukacją pacjentów i ich opiekunów na temat bezpiecznego zażywania przepisanych leków, potencjalnych skutków ubocznych stosowanych leków oraz bezpiecznego ich przechowywania.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować