Centrum

Centra Zdrowia Pacjenta udzielają pomocy wszystkim potrzebującym w województwie łódzkim. Kompleksowa opieka psychiatryczna odbywa się w warunkach stacjonarnych, dziennych, ambulatoryjnych oraz leczenia środowiskowego. Taki sposób opieki psychiatrycznej ma pomóc w uzyskaniu kompleksowego wsparcia blisko miejsca zamieszkania. Celem nadrzędnym Centrów Zdrowia Pacjenta jest przywracania osoby będącej w kryzysie psychicznym lub po jego przejściu do normalnego funkcjonowania w środowisku społecznym.
Pełna lista centrów i obszar ich działania znajduje się na stronie czp.org.plUdostępnij:

Może Cię zainteresować