Dyrektor

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr Karola Jonschera w Łodzi 

zatrudni pielęgniarki / pielęgniarzy

do pracy w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii


Oferujemy:

zatrudnienie na umowę o pracę;

wysokość wynagrodzenia zasadniczego – zgodnie z Ustawą z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego niektórych pracowników zatrudnionych w podmiotach leczniczych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2139);

Dodatkowe (fakultatywne) składniki wynagrodzenia: dodatek za pracę w porze nocnej: 65% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za pracę w niedziele, święta oraz dni wolne od pracy: 45% stawki godzinowej wynagrodzenia zasadniczego, dodatek za wysługę lat od 5% do 20%;

możliwość zdobycia cennego doświadczenia oraz podnoszenia kwalifikacji zawodowych poprzez szkolenia;

możliwość skorzystania z Zakładowego Fundusz Świadczeń Socjalnych, grupowego ubezpieczenia na życie.


Nasze oczekiwania:​

wykształcenie min. średnie medyczne - preferowane ukończone studia licencjackie/magisterskie na kierunku pielęgniarstwo;

aktualne prawo wykonywania zawodu;

ukończony kurs kwalifikacyjny lub ukończona / w trakcie specjalizacja w dziedzinie pielęgniarstwa  anestezjologicznego i intensywnej opieki;

mile widziane doświadczenie w pracy w szpitalu;

orientacja na Pacjenta, empatia, wysoka kultura osobista oraz dobra organizacja pracy własnej.


Osoby zainteresowane prosimy o kontakt: e-mail: sekretariat@jonscher.pl lub pod numerem telefonu: 604 406 092 (Pani Bernarda Pruś- Dobras – Przełożona pielęgniarek).

Udostępnij:

Może Cię zainteresować