Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w załączeniu przekazuje pismo Ministerstwa Zdrowia w sprawie możliwości korzystania z usługi mTożamość pozwalającej na identyfikację osoby, która ubiega się o udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej za pomocą dokumentu elektronicznego wyświetlanego na ekranie urządzenia mobilnego.

Zwracamy się z prośbą o umożliwienie pacjentom korzystania z tego nowego i nowoczesnego sposobu potwierdzania tożsamości w ramach prowadzonej przez Państwa działalności leczniczej.

Naklejki Ministerstwa Cyfryzacji identyfikujące placówki, w których pacjenci skorzystają z ww. funkcjonalności, można odebrać w siedzibie Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia w Łodzi (punkt podawczy) od dnia 3 października 2019 r. oraz delegaturach oddziału w Sieradzu, Skierniewicach i Piotrkowie Trybunalskim od dnia 9 października 2019 r.

Szczegółowe informacje na temat usługi mTożsamość są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji pod adresem: http://www.gov.pl/web/mobywatel/mtozsamosc

Załącznik:

Pismo dot. mDokumentów w placówkach ochrony zdrowia: ftp://ftp.nfz-lodz.pl/Inne/ULOTKI/Pismo dot. mDokumentów w placówkach ochrony zdrowia.pdf

Źródło: Rzecznik prasowy ŁOW NFZ

Udostępnij:

Może Cię zainteresować