OFERTA
Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:
Pracownik Sekcji Zamówień Publicznych
Obowiązki:
 1. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby Centrum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi;

 2. prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;

 3. opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia;

 4. udział w pracach komisji przetargowej;

 5. tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi Centrum oraz Instytucjami zewnętrznymi;

 6. przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach;

 7. dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.

Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:
 • wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu prawa i administracji (studium podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem);

 • znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;

 • minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze przeprowadzania procedury zamówień publicznych po stronie Zamawiającego (mile widziane w jednostkach ochrony zdrowia);

 • biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet etc.);

 • umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;

 • umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.


Wymagane dokumenty: podanie, CV


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 15.07.2022r. na adres:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa nr 14, 93-113 Łódź

lub na adres email: sekretariat@jonscher.pl


Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami.Udostępnij:

Może Cię zainteresować