Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:
Pracownik w Sekcji Zamówień Publicznych
Obowiązki:
A. przygotowywanie i prowadzenie postępowań o udzielenie zamówień publicznych na dostawy, usługi oraz roboty budowlane na potrzeby Centrum zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wewnętrznymi regulacjami, określającymi procedury udzielania zamówień publicznych w Miejskim Centrum Medycznym im. dr Karola Jonschera w Łodzi;
B. prowadzenie rejestrów wszczętych postępowań o udzielenie zamówień publicznych;
C. opracowywanie Specyfikacji Warunków Zamówienia;
D. udział w pracach komisji przetargowej;
E. tworzenie pism i dokumentów związanych z danym postępowaniem, prowadzenie korespondencji z Wykonawcami, jednostkami organizacyjnymi Centrum oraz Instytucjami zewnętrznymi;
F. przygotowywanie projektów umów oraz umów po zakończonych postępowaniach;
G. dokumentowanie postępowań po przeprowadzonych postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych.
Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:
wykształcenie wyższe – preferowane z zakresu prawa i administracji (studium podyplomowe z zakresu Prawa zamówień publicznych będzie dodatkowym atutem);
znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych i aktów wykonawczych;
minimum roczne doświadczenie zawodowe w obszarze przeprowadzania procedury zamówień publicznych po stronie Zamawiającego (mile widziane w jednostkach ochrony zdrowia);
biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet etc.);
umiejętność pracy zarówno w zespole, jak i samodzielnie, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;
umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.
Wymagane dokumenty: podanie, CV
Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 18.06.2021r. na adres:
Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa nr 14, 93-113 Łódź
lub na adres email: sekretariat@jonscher.pl
Uprzejmie informujemy, iż skontaktujemy się wyłącznie z wybranymi kandydatami
Udostępnij:

Może Cię zainteresować