Poradnia Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej

Udzielamy świadczeń zdrowotnych pacjentom z urazami oraz chorobami zwyrodnieniowymi narządu ruchu.

Specjalizujemy się w diagnostyce oraz leczeniu urazów i chorób narządów ruchu:

  • układu więzadłowo-stawowego,
  • szkieletu, uszkodzeń mięśni.

Współpracujemy z tutejszym Oddziałem Chirurgii Urazowo – Ortopedycznej.

Lekarze

  • dr n. med. Piotr Jander Kierownik
  • dr n. med. Jarosław Woźniak Z-ca kierownika
  • dr n.med. Sławomir Wierzbicki
  • lek. Maciej Kluba
  • lek. Rafał Kowalczyk
  • lek. Jan Skorupski
  • lek. Stanisław Woźniak