Poradnia Geriatryczna

Poradnia Geriatryczna

Zajmujemy się kompleksową opieką nad pacjentem w wieku podeszłym oraz propagowaniem profilaktyki zdrowotnej zapewniającej seniorom zachowanie jak najdłużej sprawności i samodzielności. 

Lekarze

  • lek. Anna Rżanek
  • dr n. med. Monika Rynkowska - Kidawa Kierownik