Poradnia Ginekologiczna

Oprócz porad udzielanych przez lekarzy, pacjentki mają możliwość odbycia w warunkach ambulatoryjnych zabiegów diagnostyki histopatologicznej, kolposkopii i badań w kierunku nietrzymania moczu. 

Wysoką jakość leczenia i opiekę pielęgnacyjną zapewnia dobrze wyszkolony zespól lekarzy i położnych.

Lekarze

  • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Sławomir Jędrzejczyk Kierownik
  • dr n. med. Katarzyna Lau Z-ca Kierownika
  • Prof. nadzw. dr hab. n. med. Anna Sobczuk
  • dr n. med. Beata Rzepkowska-Misiak
  • dr n. med. Łukasz Cwonda
  • lek. Anna Feręc
  • dr Beata Kaczmarek
  • dr Anna Zubrzycka
  • lek. Wojciech Puto