Poradnia Neurologiczna

Udzielamy świadczeń z zakresu diagnostyki i leczenia chorób układu nerwowego ze szczególnym uwzględnieniem:

  • chorób naczyniowych, 
  • nerwowo- mięśniowych,
  • układu pozapiramidowego oraz padaczki. 

Współpracujemy z tutejszym Oddziałem Neurologicznym.

Lekarze

  • lek. Jolanta Gutarowska
  • lek. Ewa Łuczak-Janik
  • lek. Małgorzata Stachurska-Weber
  • dr n. med. Małgorzata Tyślerowicz
  • dr n. med. Włodzimierz Dłużyński