Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - ul. Przyrodnicza

Poradnia Nocnej i Świątecznej Opieki Zdrowotnej - ul. Przyrodnicza

Adres: ul. Przyrodnicza 7/9

Po godzinach pracy placówek POZ usługi medyczne zapewniane są w formie Nocnej Pomocy Lekarskiej (NPL). Pomocy udzielają lekarze i pielęgniarki w ambulatoriach lub w domu pacjenta.

W razie nagłego pogorszenia stanu zdrowia pacjent może skorzystać z pomocy, w każdej z poradni NPL bez względu na miejsce zamieszkania.

Z NPL można skorzystać w przypadku:

 • nagłego zachorowania,
 • nagłego pogorszenia stanu zdrowia, gdy nie ma objawów sugerujących bezpośrednie zagrożenie życia lub istotny uszczerbek zdrowia, a zastosowane środki domowe lub leki dostępne bez recepty nie przyniosły spodziewanej poprawy,
 • gdy zachodzi obawa, że oczekiwanie na otwarcie przychodni może znacząco niekorzystnie wpłynąć na stan zdrowia.

Lekarze

 • lek. Piotr Bielewicz
 • lek. Katarzyna Krygier-Pyzowska Specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. Dorota Fiałkowska Specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. Małgorzata Oleksy
 • lek. Elżbieta Białek-Górczyńska Specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. Piotr Budzisiak
 • lek. Adrian Masłoń Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Krzysztof Lewandowski Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Joanna Sobczak Specjalista kardiologii
 • lek. Artur Górczyński Specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. Anna Jodkowska Specjalista medycyny rodzinnej
 • lek. Adrianna Pędzik-Pigłowska
 • lek. Tomasz Stodulski Specjalista ortopedii i traumatologii narządu ruchu
 • lek. Malwina Pawłowska Specjalista pediatrii
 • lek. Ewelina Żytko Specjalista położnictwa I ginekologii
 • lek. Dariusz Dzwoniarkiewicz
 • lek. Barbara Duniak Specjalista pediatrii
 • lek. Daniel Leończyk Specjalista medycyny rodzinnej