Poradnia Stwardnienia Rozsianego

Udzielamy świadczeń zdrowotnych pacjentom cierpiącym na stwardnienie rozsiane z włączeniem leczenia immunomodulującego w ramach programów terapeutycznych finansowanych przez NFZ. Współpracujemy z tutejszym Oddziałem Neurologicznym.

Lekarze

  • lek. Piotr Nadratowski Z-ca Ordynatora