Praca

Dyrektor Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi

aktualnie poszukuje osoby na stanowisko:

referenta

w Dziale Organizacyjno - Prawnym


Obowiązki:

  1. Śledzenie zmian i znajomość prawa związanego z ochroną zdrowia, zarządzeń, regulaminów, instrukcji i innych uregulowań niezbędnych do prawidłowego wykonywania obowiązków służbowych.

  2. Monitorowanie aktów prawnych, informowanie o nich pracowników oraz w miarę możliwości znajdowanie komentarzy do aktów prawnych.

  3. Przygotowywanie zarządzeń, aneksów do zarządzeń na wniosek Dyrekcji oraz kierowników komórek organizacyjnych.

 4. Prowadzenie rejestrów: spraw sądowych, umów zawieranych przez Centrum, aktów prawnych podmiotu tworzącego, decyzji i postanowień, dokumentów rejestrowych i sądowych, zarządzeń Dyrektora, upoważnień/pełnomocnictw.

  5. Dbałość o estetykę  wydawanych dokumentów i czytelność informacji, ład i porządek w miejscu pracy, kulturę osobistą i wizerunek własny.

  6. Przygotowywanie dokumentacji do rad społecznych Centrum i innych spotkań.


Od potencjalnych kandydatów oczekujemy:

- wykształcenie wyższe –(studia w dziedzinie  nauk prawnych, administracji będą dodatkowym atutem);

- biegła obsługa komputera (w tym w szczególności pakiet biurowy MS Word /Excel, internet etc.);

- umiejętność samodzielnej organizacji pracy, komunikatywność, odpowiedzialność, skrupulatność, sumienność oraz dobra organizacja pracy;

- umiejętność pracy w sytuacjach stresowych i pod presją czasu.


Wymagane dokumenty: podanie, CV


Osoby zainteresowane prosimy o przesyłanie aplikacji do dnia 23.04.2023r. na adres:

Miejskie Centrum Medyczne im. dr Karola Jonschera, ul. Milionowa nr 14,  93-113 Łódź

lub na adres email: sekretariat@jonscher.pl


Udostępnij:

Może Cię zainteresować