Pracownia Angiografii Fluoresceinowej

Badanie polega na wykonaniu fotografii dna oka lub tęczówki po dożylnym podaniu kontrastu (fluoresceiny) służące ocenie zmian tęczówki, tarczy nerwu wzrokowego, a także krążenia krwi w naczyniach naczyniówki i siatkówki.

Wykonanie angiografii fluoresceinowej wymaga podania kropli rozszerzających źrenice.

Często wynik badania pozwala na podjęcie odpowiedniego leczenia np. laseroterapii siatkówki.

Lekarze

  • lek. Sylwia Frątczak-Jaczewska
  • lek. Bartosz Izdebski
  • lek. Michał Nowak