Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej

Laboratorium medyczne Synevo Łódź Jonscher ul. Milionowa 14 w MCM im. dr K. Jonschera czynne jest 24 godziny na dobę.
Punkt pobrań materiału do badań w lokalizacji Milionowa 14, I piętro pok. nr A1.22 czynny jest od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:00

Laboratorium Synevo zapewnia kompleksowość udzielania świadczeń diagnostycznych. Oferujemy badania z zakresu : biochemii i immunochemii, hematologii i koagulologii , równowagi kwasowo-zasadowej, analityki , serologii transfuzjiologicznej, szeroko pojętej mikrobiologii i mykologii, diagnostyki chorób w endokrynologii, alergologii, autoimmunologii , diagnostyki infekcji (bakteryjnych, wirusowych , pasożytniczych) oraz badania genetyczne wraz z diagnostyką molekularną z zastosowaniem metody PCR.

  • Laboratorium Synevo Łódź Jonscher prowadzi Bank Krwi dla potrzeb szpitala.
  • Laboratoria Synevo uczestniczą w programach zewnętrznych kontroli jakości prowadzonych przez: Centralny Ośrodek Badania Jakości w Diagnostyce Laboratoryjnej, RCKiK , IHiT Centralny Ośrodek Badań Jakości w Diagnostyce Mikrobiologicznej POLMICRO, międzynarodowej kontroli Instand, LabQuality, Randox, Bio-Rad.
  • Wszystkie laboratoria Synevo posiadają wdrożony system zarzadzania jakością w/g normy PN-EN ISO 9001 oraz ISO 27001, laboratoria akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z normą PN-EN ISO 15189 to laboratoria w Łodzi ( Kopernik, Jonscher i Laboratorium Centralne Krakusa ) Gdańsku i Warszawie.
Do pobrania:

Personel medyczny

  • mgr Jolanta Kowalczyk Kierownik