Pracownia Diagnostyki Obrazowej

Pracownia Diagnostyki Obrazowej

W ramach tej Pracowni wykonujemy badania:

  • RTG,
  • USG.

Badania wykonywane są łącznie z użyciem środków kontrastowych oraz dopplerowskich badań przepływów w żyłach i tętnicach szyjnych, kończyn oraz narządów miąższowych.

Personel medyczny

  • Joanna Kurczyńska
  • Halina Kaczorowska
  • Alicja Bartczak