Projekt „Program rozwojowy AHE w zakresie kształcenia praktycznego na kierunku pielęgniarstwo” realizowany jest przez Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi w Partnerstwie z Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w ramach Działania 5.3: Wysoka jakość kształcenia na kierunkach medycznych Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2020 r.

Głównym celem projektu jest poprawa jakości i efektywności procesu kształcenia studentów kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi jako nowoczesnego ośrodka akademickiego poprzez wdrożenie programu rozwojowego oraz utworzenie monoprofilowego CSM na kierunku pielęgniarstwo AHE w Łodzi w okresie od 1.01.2018 do 31.12.2020 r.

Kluczowym elementem projektu będzie utworzenie monoprofilowego Centrum Symulacji Medycznej, które będzie wyposażone w zaawansowane technologicznie symulatory pacjenta. Sale symulacyjne będą wyposażone w niezbędny sprzęt medyczny oraz system audio-wideo do rejestracji sesji symulacyjnych, co pozwoli na uzyskanie przez studentów umiejętności praktycznych w warunkach symulowanych.

Poza wyposażeniem Centrum przewidziano szereg szkoleń dla kadry dydaktycznej oraz studentów.

Udostępnij: