Projekt realizowany w Partnerstwie z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi (Lider) w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Wartość projektu: 2.180.106,66 ZŁ
Wkład Funduszy Europejskich: 1.961.292,14 zł
Okres realizacji: 1.09.2016 r. – 30.06.2019 r.

Cel główny projektu:
Poprawa jakości kształcenia wyższego studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia kierunku pielęgniarstwo Uniwersytetu Medycznego w Łodzi ukierunkowana na wzrost liczby absolwentów i podniesienie poziomu zatrudnienia.

Efekty zewnętrzne:

  1. Dostosowanie procesu dydaktycznego i programu studiów do potrzeb rynku pracy
  2. Upraktycznienie studiów, wzrost liczby zajęć praktycznych
  3. Zasilenie rynku pracy wykwalifikowanymi pracownikami
Udostępnij: