Informujemy o realizacji następującego zadania „Termomodernizacja obiektów Szpitala przy ul. Przyrodniczej z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii”,które dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w formie dotacji o wartości 1 000 000,00 zł oraz w formie pożyczki o wartości 1 000 000,00 zł.

Wartość ogólna zadania wynosi: 2 723 248,09 zł.


Projekt swoim zakresem obejmuje:
  • izolację przeciwwilgociową i termiczną ścian piwnic budynku głównego oraz administracyjnego
  • izolację termiczną ścian zewnętrznych budynku głównego oraz administracyjnego
  • izolację termiczną stropodachu budynku głównego
  • izolację termiczną dachu budynku administracyjnego
  • wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku głównym oraz administracyjnym
  • w budynku głównym demontaż starej i montaż nowej instalacji c.o.
    (rurociągi stalowe izolowane, grzejniki stalowe dwupłytowe higieniczne z zaworami termostatycznymi)
  • instalację kolektorów słonecznych do wstępnego podgrzewu ciepłej wody użytkowej.

www.zainwestujwekologie.pl

Udostępnij: