Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)

 

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi realizuje projekt pn. „Tryby Obsługi Pacjenta w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym (TOPSOR)” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

 

Beneficjent: Lotnicze Pogotowie Ratunkowe

Partner: Miejskie Centrum Medyczne im. dr. K. Jonschera w Łodzi

Wartość projektu: 39 001 776,12 PLN

Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej: 33 029 629,16 PLN


Projekt zakłada wdrożenie jednolitych zasad w zakresie przeprowadzania segregacji medycznej, co pozwoli na zwiększenie bezpieczeństwa pacjentów oraz poprawi komfort pracy personelu medycznego. Ponadto celem projektu jest usprawnienie pracy Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w celu zwiększenia efektywności świadczeń zdrowotnych udzielanych osobom znajdującym się w stanie nagłego zagrożenia zdrowotnego. Wprowadzenie systemu zarządzającego trybami obsługi pacjenta w SOR zapewni łatwy dostęp do informacji o przewidywalnym czasie oczekiwania oraz  pozwoli na generowanie danych umożliwiających ewaluację czasu udzielania świadczeń w SOR.

Udostępnij: