Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi realizuje zadanie pn. „Unieszkodliwianie odpadów medycznych Miejskiego Centrum Medycznego im. dr. Karola Jonschera w Łodzi powstałych w czasie pandemii koronawirusa" dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w ramach Programu Priorytetowego „Wsparcie szpitali w realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska w związku z pandemią koronawirusa”.

Zakres projektu: Wywóz i unieszkodliwienie odpadów medycznych

Wartość ogólna zadania : 168.989,68 zł

Dofinansowane z WFOŚiGW w formie dotacji : 167.299,00 zł

 

https://www.wfosigw.lodz.pl/

Udostępnij: