„Utrzymanie

W Miejskim Centrum Medycznym im. dr. K. Jonschera w Łodzi w dniu 20 maja 2024 r. przebywali uczestnicy Europejskiego programu Hope.

W ramach współpracy Dyrekcja Centrum pokazała, w jaki sposób rozwija się polska ochrona zdrowia. Tematyką wiodącą programu było: „Utrzymanie zasobów ludzkich w ochronie zdrowia”.

 Opiekunem grupy menadżerów z krajów UE był Bogusław Budziński, koordynator programu HOPE. Byli z nami: Ursula Palmar Gomez z Hiszpanii, Pia Klitgaard z Danii, Alexandra Machian z Austrii, Anne Bart Jansen z Holandii oraz Carlos Carvalho z Portugalii.

Dzięki członkostwu w Europejskiej Federacji Szpitali HOPE menedżerowie szpitali z Polski mają możliwość aktywnego uczestniczenia w cieszącym się międzynarodową renomą, certyfikowanym Europejskim Programie Wymiany Menedżerów. Jest to unikatowy program w skali światowej, organizowany nieprzerwanie od 1981 roku, corocznie uczestniczy w nim niemal 200 europejskich menedżerów ochrony zdrowia

Menedżerowie szpitali różnego szczebla, a także kierowniczy personel medyczny wyjeżdżają do wybranego kraju Unii Europejskiej i przez 4 tygodnie zapoznają się z funkcjonowaniem podmiotów leczniczych oraz instytucji ochrony zdrowia w danym kraju. Uczestnicy Programu biorą udział w bieżącym zarządzaniu wybranego obszaru szpitala, mają bezpośredni kontakt z kierownictwem szpitala oraz personelem swojego szczebla. Staż kończy się Kongresem HOPE AGORA dla wszystkich uczestników biorących udział w danym roku w wymianie oraz przedstawiciele organizacji członkowskich HOPE, na czele z Radą Gubernatorów.

Podsumowuje ona wnioski wyciągnięte przez uczestników, wskazuje najlepsze praktyki oraz innowacyjne rozwiązania. W roku 2015 organizatorem kongresu HOPE AGORA była Polska Federacja Szpitali (PFSz), a przewodniczącym był Jarosław J. Fedorowski, Prezes PFSz i jednocześnie Gubernator HOPE.

Miejskie Centrum Medyczne im. dr. Karola Jonschera w Łodzi również brało udział w wymianie menadżerów. W 2013 roku Agnieszka Wenerska – Kierownik Działu Zarządzania Zasobami Ludzkimi miała możliwość zdobycia doświadczenia w szpitalach w Hiszpanii, następnie wymiany doświadczeń z innymi uczestnikami w Hadze w Holandii.

W 2014 r. roku Centrum gościło menadżerów z krajów Europy.

Udostępnij:

Może Cię zainteresować